• Notarispraktijk Jansen

Echtscheiding

Notarispraktijk Jansen

Zoek je een mediator om je echtscheiding goed te regelen? Siegrid Jansen is behalve notaris ook professioneel mediator en heeft ruime ervaring met het goed en respectvol regelen van een echtscheiding.

Als notaris helpt Siegrid Jansen echtparen om hun echtscheiding in goed overleg te regelen. Siegrid: “Een echtscheiding is een intensieve periode in je leven. Mensen zijn onzeker over de toekomst, weten (nog) niet of ze in hun huis kunnen blijven wonen en wat ze het beste voor hun kinderen kunnen regelen. Tijdens een mediation-traject leggen we de basis voor een nieuwe toekomst voor jullie allebei. Mensen gaan naar huis met een gevoel van rust. Wanneer je een echtscheiding in goed overleg kunt regelen, wint iedereen.”

Waarom een notaris als mediator?

Als notaris heeft Siegrid Jansen jarenlang inhoudelijke kennis opgedaan van diverse rechtsgebieden. Daardoor kan zij jullie uitstekend uitleggen wat de financiële en fiscale gevolgen zijn voor ieder van jullie, waarbij ze ook de hypotheek en de testamenten niet vergeet.

Alle afspraken die je met je (ex-)partner maakt, moeten vervolgens juridisch worden vastgelegd. Een notaris is expert in het maken van goede contracten. Ook de verdeling van bezittingen is bekend terrein. Kortom, als je kiest voor een notaris als mediator, krijg je een uitstekende gespreksleider met ruime inhoudelijke kennis van zaken in één.

Echtscheidingsconvenant

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt opgemaakt in de vorm van een notariële akte. Die akte krijgt direct executoriale kracht, net zoals een rechterlijke uitspraak.

Mediation kan zowel door gehuwde als ongehuwde partners worden ingezet.

Hoe werkt mediation?

Siegrid maakt zich sterk om de belangen van beide partijen te behartigen. Als onafhankelijke partij leidt zij het gesprek in goede banen. Jullie krijgen allebei ruimte om je eigen wensen kenbaar te maken. Daardoor ontstaat er ruimte voor de emotionele kant van de scheiding, en niet alleen de zakelijke kant.

Een mediation-traject heeft de volgende stappen:

 • Intake
  Jullie maken kennis met Siegrid en bespreken verwachtingen, spelregels en maken enkele afspraken. Daarna tekenen alle partijen de mediationovereenkomst.
 • 1e vervolggesprek
  Zijn er kinderen, dan staat als eerste het ouderschapsplan centraal: jullie nieuwe rol als co-ouders ná de scheiding. Hoe nemen jullie in de toekomst belangrijke beslissingen over de kinderen? We werken samen om tot de invulling van het ouderschapsplan te komen.
 • Verdere vervolggesprekken
  Tijdens het vervolgtraject wordt de boedelscheiding, alimentatie en verdeling van pensioenen besproken.
 • Afronding
  We ondertekenen het convenant wanneer jullie het met elkaar eens zijn over alle kwesties.

Locatie

De gesprekken vinden plaats op ons kantoor in Vleuten-De Meern. Op deze unieke plek kunnen jullie even ontsnappen aan de soms gespannen situatie thuis. De rust die ons kantoor uitstraalt, is vaak een goed begin voor een goed gesprek.