• Notarispraktijk Jansen

Testament & Voogdij

Notarispraktijk Jansen

Een testament is een teken van zorgzaamheid naar je dierbaren, zoals je partner en je kinderen. Je geeft ze de zekerheid dat je zaken op orde zijn en biedt houvast in die verwarrende periode van verlies en gemis.

Wij adviseren altijd om een testament op te maken, zeker als je:

  • De voogdij over kind(eren) goed wilt regelen;
  • Zo weinig mogelijk erfbelasting wilt betalen;
  • Je eigen bijdrage awbz (awbz clausule) zo laag mogelijk wilt houden;
  • Een executeur wilt aanwijzen;
  • Geen of minder erfbelasting wilt betalen bij het overlijden eerste echtgeno(o)t(e);
  • Een schoonzoon of -dochter wilt uitsluiten in geval van echtscheiding;
  • Bepaalde familieleden wilt onterven;
  • Een goed doel wilt aanwijzen als erfgenaam.

Een testament voor gehuwden (met/zonder kinderen)

Voor gehuwde stellen is in de wet is vastgelegd dat zij elkaars erfgenaam zijn. Maar je kunt ook andere personen aanwijzen als erfgenaam, en per erfgenaam aangeven wie je bezittingen en/of vermogen erven na jouw overlijden.

Een testament voor samenwoners (met/zonder kinderen)

Voor samenwoners met kinderen is een testament eigenlijk een must. Anders dan voor gehuwden voorziet de wet namelijk niet in de verzorging van de langstlevende partner. Ook is het verstandig om te regelen wie er erft bij gelijktijdig overlijden.
Voor samenwoners kan een testament ook nodig zijn om je partner te beschermen tegen erfrechtelijke aanspraken van familieleden.

Notaris Siegrid Jansen:

“Ik werd eens bezocht door een cliënte van wie de partner onlangs overleed. Zij had alleen een samenlevingscontract, maar behalve een regeling over het nabestaandenpensioen stond daar niets in. Haar partner liet 2 kinderen achter uit een eerder huwelijk. Helaas moest ik uitleggen dat die kinderen de enige erfgenamen waren. Ook de bankrekening en de inboedel waren voor de kinderen.”

Doe de gratis testamentcheck

Je persoonlijke situatie kan dus aanleiding zijn om de wettelijke regels aan te vullen en/of te wijzigen door een testament op te stellen.

Op notaris.nl kun je een gratis checklist testament invullen. De vragen in deze checklist helpen om na te denken over de mogelijkheden van een (nieuw) testament. Wat vind je belangrijk? Na het invullen ontvang je direct een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten.

Weet je niet op elke vraag een antwoord? Geen probleem. Je kunt bij ons terecht voor meer uitleg of advies.

Een testament voor alleenstaande (met/zonder kinderen)

Voor alleenstaanden is het belangrijk om een testament te hebben. Heb je minderjarige kinderen, dan wil je de voogdij goed geregeld hebben. Heb je geen kinderen, dan wil je meestal zelf bepalen wie jouw erfenis ontvangt.

Jouw wensen voor afscheid en de afwikkeling nalatenschap

In een testament kun je ook je wensen vastleggen met betrekking tot de afwikkeling van je nalatenschap. Hiervoor wijs je een executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder aan en maak je wensen met betrekking tot je uitvaart kenbaar.

Levenstestament

In het levenstestament bepaal je wie jouw belangen zal behartigen op het moment dat je dat zelf niet meer kunt. Het kan daarbij gaan om zakelijke beslissingen, zoals het regelen van bankzaken, maar bijvoorbeeld ook om medische kwesties.