Afwikkeling nalatenschap

Notarispraktijk Jansen

Na een overlijden moet je vaak van alles regelen, terwijl het verdriet en gemis nog volop aanwezig zijn. Het valt erfgenamen en/of executeurs soms zwaar om een nalatenschap af te handelen. Wij zijn er om je te helpen.

Een nalatenschap zijn alle bezittingen en schulden die worden nagelaten. Bezittingen zijn bijvoorbeeld een huis, meubilair, banksaldi, kunstvoorwerpen of een onderneming. Onder schulden vallen een hypothecaire geldlening, persoonlijke leningen, een belastingschuld maar ook de uitvaartkosten, legaten, executeursloon en schulden uit hoofde van de legitieme portie. Een overzicht hiervan noemen we een boedelbeschrijving.

Als erfgenaam en/of executeur moet je veelal een aantal zaken regelen:

  • De erfenis aanvaarden of verwerpen
  • Je hebt een Verklaring van Erfrecht nodig
  • Een boedelbeschrijving maken
  • De schulden uit de nalatenschap voldoen
  • Aangifte erfbelasting doen

Notaris Siegrid Jansen: “Erfgenamen moeten als eerste besluiten of ze de erfenis aanvaarden of verwerpen. Als er meer schulden zijn dan bezittingen, ben je persoonlijk aansprakelijk voor die schulden. Daarom is het niet verplicht om een erfenis te accepteren. Je kunt een erfenis ook verwerpen of beneficiair (onder voorbehoud) aanvaarden. Wil je weten wat je het beste kunt doen, neem dan contact met ons op.”

Verklaring van Erfrecht (VVE)

Een Verklaring van Erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de VVE kun je aantonen dat jij recht hebt om het nalatenschap af te wikkelen. Als er meerdere erfgenamen zijn, wikkelt vaak één van de erfgenamen de nalatenschap af op basis van een volmacht. Als er in het testament een executeur is aangewezen, mag deze de nalatenschap afhandelen.

Een notaris mag als enige een verklaring van erfrecht afgeven. Hiervoor doen wij eerst onderzoek in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Centraal Testamentregister (CTR).

De schulden voldoen

Als je een erfenis aanvaardt, komen daar ook bepaalde verantwoordelijkheden bij. Wij adviseren je graag als je de keuze moet maken voor aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Aangifte erfbelasting

Als erfgenaam moet je aangifte erfbelasting doen, ook wel successierecht genoemd. Je kunt ervoor kiezen om één persoon aan te wijzen die aangifte doet voor alle erfgenamen.

Hoe kunnen wij helpen?

Advies nodig? Wij denken graag mee over welke werkzaamheden je zelf kunt doen en welke werkzaamheden je aan ons uitbesteedt, bijvoorbeeld:

  • Afgifte van een Verklaring van Erfrecht
  • Aangifte erfbelasting
  • Maken van de boedelbeschrijving – indien gewenst in de vorm van een notariële akte
  • Opstellen van een rekening en verantwoording
  • Vastleggen van de verdeling van de nalatenschap in een notariële akte

Op notaris.nl vind je een handige checklist met dingen die moeten gebeuren na een overlijden.